33. Ειδικό Σχέδιο Πλήρης Αναστολής Εργασιών 03-2020