34. Ειδικό Σχέδιο Μερικούς Αναστολής Εργασιών 03-2020