Λειτουργός Λογιστηρίου

Hiring

Λειτουργός Λογιστηρίου

Hiring

Λειτουργό Λογιστηρίου

Αναζητούμε για άμεση πρόσληψη Λειτουργό Λογιστηρίου εκ μέροους πελάτη μας με εγκαταστάσεις εργασιών στη Λευκωσία.

Καθήκοντα

 • Τήρηση λογιστικών αρχείων και βιβλίων της εταιρείας
 • Έλεγχος τιμολογίων με παραλαβές και διαχείριση διαφορών
 • Έλεγχος ταμείου με εισπράξεις και καταθέσεις
 • Χειρισμός μισθοδοσίας
 • Να βοηθά την ομάδα στην συμπλήρωση των μηνιαίων / ετήσιων καταστάσεων για την διεύθυνση
 • Να ελέγχει και να μπορεί να διαχειρίζεται πιστωτές, χρεώστες, τράπεζες.
 • Να παρακολουθεί την διαδικασία πληρωμών και καταχωρεί σχετικά τιμολόγια
 • Να ενισχύει και υποστηρίζει τις διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου

 

Προσόντα / Επαγγελματική Εμπειρία

 • Πτυχίο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη Λογιστική ή και άλλο Πιστοποιητικό εγκεκριμένου ακαδημαϊκού προσόντος π.χ. LCCI Higher level
 • Επαγγελματική εμπειρία τρία (3) έτη στη λογιστική ή συνδυασμός ακαδημαϊκής και εμπειρικής γνώσης
 • Ικανότητα συμπλήρωσης και υποβολής φπα δήλωσης
 • Ικανότητα διαχείρισης αριθμητικών δεδομένων με προσοχή στη λεπτομέρεια
 • Αναπτυγμένες δεξιότητες προσωπικής οργάνωσης και ικανότητα εκτέλεσης εργασίας εντός των απαιτούμενων προθεσμιών
 • Πολύ καλή γνώση Msoffice (excel, word, outlook)
 • Θετική στάση για συνεργασία και συνεχόμενη μάθηση

 

Για υποβολή αίτησης για αυτή τη κενή θέση παρακαλώ στείλτε το βιογραφικό σας σημείωμα στο [email protected] αναφέροντας την αναφορά MAS1504.