Αλλαγές στις εισφορές των Κ.Α και έναρξη καταβολής εισφορών στο ΓΕΣΥ

Αλλαγές στις εισφορές των Κ.Α και έναρξη καταβολής εισφορών στο ΓΕΣΥ


Αλλαγές στις εισφορές των Κ.Α και έναρξη καταβολής εισφορών στο ΓΕΣΥ απο 1η Ιανουαρίου 2019