Increase in social insurance contribution rate

Social Insurance rate increase.

Increase in social insurance contribution rate

increase in Social insurance

Increase in social insurance contribution rate

Greek Text is Follwing

Apserou Shiaka & Co Ltd wishes to notify our clients and associates that as of January 1st, 2024, there will be amendments to the social insurance fund contributions in accordance with art 5 of the Social Insurance Law 59(I) of 2010.As per the Social Insurance Law of 2010 regulations, starting January 1st, 2024, employers and employees will be required to contribute an additional 0.5% to the Social Insurance Fund on their insurable earnings. The contribution rate will be increased  from the current 8.3% to 8.8%. The rate will thereafter be increased by 0.50% every five years, until it reaches 10.30%, as from 1 January 2039.

The rate for self-employed persons will increase from 15,6% to 16,6% in 2024 and thereafter will increase by 1% every five years, until it reaches 19,6%, as from 1 January 2039. The amount of contributions by self-employed persons is subject to a lower and a maximum limit, depending on the profession or trade of the self-employed person

Below a table summarizing the contributions:

Applicable for Employee Employer Self-employed
2018 7,8% 7,8% 14,6%
2019-2023 8,3% 8,3% 15,6%
2024-2028 8,8% 8,8% 16,6%
2029-2033 9,3% 9,3% 17,6%
2034-2038 9,8% 9,8% 18,6%
2039+ 10,3% 10,3% 19,6%

 

Below a table with the total contributions

  2023 2024
Employee contributions % %
Social insurance 8,30 8,80
GESY 2,65 2,65
Other employer’s contributions  
Social insurance 8,30 8,80
Social cohesion fund 2,00 2,00
Redundancy fund 1,20 1,20
Industrial training fund 0,50 0,50
GESY 2,90 2,90

 

Η Apserou Shiaka & Co Ltd επιθυμεί να ενημερώσει τους πελάτες και τους συνεργάτες της ότι από την 1η Ιανουαρίου 2024, θα υπάρξουν τροποποιήσεις στις εισφορές για το Ταμείο Κοινωνικών ασφαλίσεων σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου 59(I) του 2010.

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου του 2010, από την 1η Ιανουαρίου 2024, οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι θα πρέπει να συνεισφέρουν επιπλέον 0,5% στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων επί των ασφαλιστέων αποδοχών τους. Το ποσοστό εισφοράς θα αυξηθεί από 8,3% στο 8,8%. Στη συνέχεια, το ποσοστό θα αυξάνεται κατά 0,50% κάθε πέντε χρόνια, έως ότου φθάσει στο 10,30%, από την 1η Ιανουαρίου 2039.

Το ποσοστό για τους αυτοτελώς εργαζομένους θα αυξηθεί από 15,6% σε 16,6% το 2024 και στη συνέχεια θα αυξάνεται κατά 1% κάθε πέντε χρόνια, έως ότου φθάσει στο 19,6%, από την 1η Ιανουαρίου 2039. Το ύψος των εισφορών για τους αυτοτελώς εργαζομένους υπόκειται σε κατώτερο και ανώτατο όριο, ανάλογα με το επάγγελμα ή την εργασία του ελεύθερου επαγγελματία.

Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει τις συνεισφορές:

Ισχύει για το έτος / έτη Μισθωτός Εργοδότης Αυτοτελώς εργαζόμενος
2018 7,8% 7,8% 14,6%
2019-2023 8,3% 8,3% 15,6%
2024-2028 8,8% 8,8% 16,6%
2029-2033 9,3% 9,3% 17,6%
2034-2038 9,8% 9,8% 18,6%
2039+ 10,3% 10,3% 19,6%

 

Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει τις όλες συνεισφορές εργοδότη / υπαλλήλου

  2023 2024
Συνεισφορά υπαλλήλου % %
Κοινωνικές Ασφαλίσεις 8,30 8,80
ΓΕΣΥ 2,65 2,65
Συνεισφορές εργοδότη  
Κοινωνικές Ασφαλίσεις 8,30 8,80
Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής 2,00 2,00
Ταμείο Πλεονάζοντος προσωπικού 1,20 1,20
Ταμείο βιομηχανικής κατάρτισης 0,50 0,50
ΓΕΣΥ 2,90 2,90